Vanaf heden is Delft on the Move een erkend leer-werkbedrijf geworden. Wij zijn aangesloten bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Voor meer informatie over SBB kunt u gaan naar https://www.s-bb.nl/.
Delft on the Move is volledig afhankelijk van vrijwillige mankracht. Stage valt hier ook onder. Het is daarom ook mogelijk om aan te melden voor de stage functies. Bij interesse kunt u het contactformulier hieronder invullen of een mail sturen naar info@DelftontheMove.online.

De allround medewerker AV-productie is werkzaam voor onder andere omroepen, producenten van audiovisuele en geïntegreerde media, uitgeverijen en reclamebureaus, fotostudio’s, particulieren/consumenten, overheidsinstellingen en facilitaire bedrijven. Veelal werkt hij met meerdere disciplines samen aan één productie. Hierbij draagt hij samen de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de productie en kan men elkaar ook ondersteunen of taken overnemen. Hij stemt werkzaamheden goed af en gaat op tactische wijze om met andere crewleden en bijvoorbeeld de acteurs. Hij is stressbestendig en flexibel. Hij heeft geen negen-tot-vijfmentaliteit en heeft voldoende doorzettingsvermogen om zich in te zetten voor de totale productie. Hij heeft immers te maken met harde deadlines, strakke tijdschema’s en veranderende omstandigheden. Kerntaken en werkprocessen B1-K1 Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

B1-K1-W1 Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af B1-K1-W2 Test AV-apparatuur en regelt deze in B1-K1-W3 Optimaliseert de opnamelocatie en/of stileert het ontwerp en decor B1-K1-W4 Bedient AV-apparatuur bij producties en maakt opnames B1-K1-W5 Selecteert opnames voor de bewerking en/of montage B1-K1-W6 Bewerkt en/of monteert opnames

B1-K2 Onderhoudt en beheert AV-materiaal en -apparatuur

B1-K2-W1 Controleert AV-materialen en -apparatuur en verricht eenvoudig onderhoud B1-K2-W2 Beheert het archief

P2-K1 Voert ondersteunende werkzaamheden uit

P2-K1-W1 Verzamelt locatie informatie P2-K1-W2 Interpreteert het draaiboek P2-K1-W3 Hanteert en registreert de gebruiksrechten

De AV-specialist is verantwoordelijk voor een goede opname van beeld en geluid tijdens een mediaproductie. Hij vertaalt voorafgaand aan de productie een idee naar een praktische uitvoering, en op locatie bouwt hij de set op en zorgt hij dat de opname goed verloopt. Afhankelijk van de productie neemt de AV-specialist verschillende rollen op zich; bij kleine producties is hij zelf verantwoordelijk, bij grote producties heeft hij een ondersteunende rol, en als de productie wordt uitbesteed is de AV-specialist regieassistent. Hij kan samenwerken, goed omgaan met deadlines, improviseren en hij is flexibel. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen aandeel in de productie. Kerntaken en werkprocessen B1-K1 Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

B1-K1-W1 Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af B1-K1-W2 Test AV-apparatuur en regelt deze in B1-K1-W3 Optimaliseert de opnamelocatie en/of stileert het ontwerp en decor B1-K1-W4 Bedient AV-apparatuur bij producties en maakt opnames B1-K1-W5 Selecteert opnames voor de bewerking en/of montage B1-K1-W6 Bewerkt en/of monteert opnames

B1-K2 Onderhoudt en beheert AV-materiaal en -apparatuur

B1-K2-W1 Controleert AV-materialen en -apparatuur en verricht eenvoudig onderhoud B1-K2-W2 Beheert het archief

P4-K1 Ontwikkelt een concept en/of plan voor de opdrachtgever

P4-K1-W1 Bespreekt de wens van de opdrachtgever P4-K1-W2 Verzamelt locatie informatie P4-K1-W3 Maakt een concept en/of plan P4-K1-W4 Bespreekt het concept en/of plan met de opdrachtgever P4-K1-W5 Maakt een draaiboek

P4-K2 Voert organisatorische werkzaamheden uit

P4-K2-W1 Geeft aanwijzingen aan derden en bewaakt de voortgang P4-K2-W2 Hanteert en registreert de gebruiksrechten

P4-K3 Voert ondernemerstaken uit

P4-K3-W1 Maakt een plan voor het starten van een eigen bedrijf (werken als zp’er) 
P4-K3-W2 Promoot zijn werk P4-K3-W3 Regelt financieel administratieve zaken

De mediaredactiemedewerker maakt en publiceert content voor verschillende projecten in mediabedrijven. Denk aan het schrijven voor een weekblad of een beeldproductie voor een multimediabedrijf. Hij kan ook als freelancer werken. De mediaredactiemedewerker werkt achter de computer en is veel met tekst bezig, dus een uitstekende schriftelijke taalvaardigheid is van belang. Daarnaast kan hij omgaan met verschillende mensen en kan hij zijn werk nauwkeurig uitvoeren naar aanleiding van instructies. Hij heeft een zelfstandige functie, maar heeft wel veel contact met andere afdelingen binnen het bedrijf. Hij werkt onder begeleiding van een redacteur. Kerntaken en werkprocessen B1-K1 Voorbereiden opdracht en organiseren werk

B1-K1-W1 Opdracht bespreken met interne of externe opdrachtgever B1-K1-W2 Plannen en organiseren van werkzaamheden B1-K1-W3 Onderzoeken van (online) media mogelijkheden B1-K1-W4 Verzamelen van content en/of informatie B1-K1-W5 Voorbereiden van interviews en opnames

B1-K2 Maken en bewerken van content

B1-K2-W1 Maken van opname B1-K2-W2 Afnemen van interviews B1-K2-W3 Schrijven en controleren van tekstberichten B1-K2-W4 Bewerken van content

B1-K3 Publiceren en beheren van content

B1-K3-W1 Content presenteren en/of publiceren B1-K3-W2 Actueel houden en beheren van web content B1-K3-W3 Archiveren van content

De programmamaker een journalistpresentator die zorg draagt voor de inhoud en de presentatie van programma’s. Wil jij een leuk genre delen met Delft of heb je een leuk cultureel of maatschappelijk onderwerp? Je bent van harte welkom om je programma te delen met Delft en de rest van de wereld.

Als Audio- en Videotechnicus ben je werkzaam in de audio visuele branche. Kort gezegd zorg je voor de apparatuur zodat de regisseur, cameraman, producent en anderen hun werk kunnen doen en help je hen bij het realiseren van een mooi product. Je zorgt er voor dat beelden en geluiden worden vastgelegd, dat alles mooi is uitgelicht en goed klinkt. Je werkzaamheden kunnen bestaan uit het installeren en/of bedienen van radio- of videoapparatuur, met inbegrip van microfoons, geluidsboxen, videoschermen, projectors, videomonitors, opnameapparatuur, bedrading en kabels, geluids- en mixapparatuur. 

Bezit jij een goede (professionele) fotocamera en/of lijkt je het leuk om namens Delft on the Move foto’s te maken van concerten, festivals en andere evenementen? Dan zoeken wij jou – ook als je nog niet veel ervaring hebt met film of fotografie.

Weet jij leuke items die met Delft te maken hebben op film vast te leggen? Misschien kan jij onze nieuwe vlogger worden?!

Een redacteur is iemand die verantwoordelijk is voor de redactie van een publicatie, oftwel het bewerken van de inhoud van een tekst of van beeld- of geluidmateriaal. Sommige redacteurs leveren zelf inhoudelijke bijdragen, andere houden zich weer uitsluitend bezig met bijvoorbeeld taalgebruik, inhoudelijke juistheid of de toon van door anderen geschreven artikelen. De redacteurs van een bepaald medium vormen met elkaar de redactie. Redacteuren verzorgen de bewerking van een artikel of van beeld- of geluidmateriaal. 

De regie draagt zorg voor de verschillende camera’s tijdens de de live-uitzending en zorgt
ervoor dat de ‘shots’ er mooi uitzien. Regie word verwezenlijkt door het OBS-systeem.

Een nieuwslezer is iemand die op ons multimediaplatform tijdens een live-uitzending diverse
actualiteiten in en rondom Delft voorleest.

Een project coördinator is iemand die verantwoordelijk is voor de organisatie en uitvoering van
evenementen en projecten. Voor alle aspecten die bij een evenement of project komen kijken,
zoals programmering, aankleding, catering, bereikbaarheid, parkeergelegenheid, veiligheid en
marketing, draagt de projectcoördinator de eindverantwoordelijkheid.

Een event manager is iemand die verantwoordelijk is voor de organisatie en uitvoering van
evenementen. Voor alle aspecten die bij een evenement komen kijken, zoals programmering,
aankleding, catering, bereikbaarheid, parkeergelegenheid, veiligheid en marketing, draagt de
event manager de eindverantwoordelijkheid.

Het actief onderhouden van de social media kanalen waar Delft on the Move actief is, zoals:
Instagram, Facebook en YouTube. Denk hierbij aan het plaatsen van content, de interactie met
volgers en feedback van de volgers door te geven.

Een online winkel om ervoor te zorgen dat artikelen van Delft on the Move online kunnen
worden verkocht. Hier hoort ook de marketing bij van het verkopen van de artikelen.